Les cuques de llum també són conegudes en català amb altres noms com lluernes, llumeneres, llumenetes, llumetes, llanternes, cucs/papes de llum, papes llumeneres, cuques llumeres, cucs lluents, cucs de llumeneta, cuquets de llumeta, marietes de llum o papallums (Font: Viquipedia)

Les cuques de llum són insectes de l’ordre dels coleòpters, és a dir escarabats, de la família dels Lampírids.

Espècies autòctones a Catalunya:

Nyctophila reichii, Lluerna mediterrània

.

Lampyris noctiluca, Lluerna europea

.

Lampyris iberica, Lluerna ibèrica

.

Phosphaenus hemipterus, Lluerna menuda alacurta

(Hi ha molt poques observacions a Catalunya)

Font: Viquipèdia, https://es.wikipedia.org/wiki/Phosphaenus_hemipterus

.

Lamprohiza mulsantii, Lluerna d’ulleres menuda

.

Lamprohiza paulinoi, Lluerna d’ulleres grossa

.

Espècie exòtica o al·lòctona: 

Photinus signaticollis, Espurna voladora

(Present en alguns municipis de les comarques de Girona, almenys des de 2016)